New Messy Toddler Group Comes to Usk

Mad About Messy Logo

Mae Mad About Messy yn grŵp newydd i fabanod a phlant ifanc a gynhelir ym Mrynbuga ar ddyddiau Gwener. 

Mae Mad About Messy yn darparu sesiynau aml-synhwyraidd hwyliog a rhyngweithiol a gynlluniwyd yn ofalus i helpu datblygu sgiliau cynnar plant rhwng 6 mis a 5 oed. Mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar gallant dywallt, cymysgu, mesur, pwyso, mowldio, gwasgu a sbadu (ymhlith pethau eraill) fel y mynnant.

Cysylltwch ag Anna Turner ar 07738 368678 / [email protected] / https://www.facebook.com/madaboutmessy/ i sicrhau eich lle..