Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 

Mae'r gwiriwr ar-lein yn defnyddio dyddiad geni'r hawlydd i weithio allan pryd y gellid effeithio arnynt. Gall hyn fod yn ddull defnyddiol i'r rhai sy'n cynnig cefnogaeth ac mae ar gael yn gov.uk.

 

Mae'r PIP yn helpu gyda rhai o'r costau ychwanegol a achosir gan afiechyd hirdymor neu anabledd os ydych 16 i 64 oed.

 

Gallech gael rhwng £21.80 a £139.75 yr wythnos. Mae'r gyfradd yn dibynnu ar sut mae eich cyflwr yn effeithio arnoch chi, ac nid yr amod ei hun.

 

Byddwch angen asesiad i weitho allan lefel yr help rydych ei angen. Caiff eich cyfradd ei ailasesu'n rheolaidd i

wneud yn siŵr eich bod yn cael y gefnogaeth gywir.


 

Cyfeiriad Gwefan: https://www.gov.uk/pip/overview 

Rhif Ffon: 0800 917 2222

Category