Solas Cymru

Mae Solas yn darparu tai a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc, oedolion a theuluoedd digartref. Mae Solas yn rhoi lle diogel i bobl fyw ac yn cefnogi i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd cywir.
Maen nhw'n darparu llety ar gyfer pobl a theuluoedd digartref yng Nghas-gwent a'r Fenni.
 
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys:
Gwasanaethau Llety
Gwasanaethau Cefnogaeth Cyfnewidiol
Gwasanaethau Arbenigol i Bobl Ifanc
Cefnogaeth i Deuluoedd, trwy'r Prosiect Ymyrraeth Teuluol a'r Gwasanaeth Uno Menywod.
Gwasanaeth Seicoleg - yn darparu cefnogaeth i bobl mae Solas yn eu cefnogi a thimau staff ledled gwasanaethau Solas.
Creu cyfleoedd, addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli a menter gymdeithasol.


 
Cyfeiriad: 11 Devon Place, Newport, NP20 4NP
 
Cyfeiriad Gwefan: www.solas-cymru.co.uk
 
Rhif Ffon: 01633 664045

Category