Partïon Pen-blwydd Wye Gymnastics

Beth am gael parti pen-blwydd yng Nghanolfan Wye Gymnastics Uned 53E-G Ffordd Symondscliff, Ystâd Ddiwydiannol Pont Hafren, Portskewett, Cil-y-Coed, NP26 5PW.

Gymnasteg, Gemau, Hwyl a Ffrindiau.

Mae'r partïon ar gael ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul yn unig.

Chwarae Rhydd - Rhieni'n dod i mewn gyda phlant i archwilio'r offer.

Strwythuredig - Plant yn cael eu rhoi mewn grwpiau a'u cymryd o amgylch yr offer gan hyfforddwyr.

Mae'r holl bartïon yn costio £75 ac yn para 1 awr a hanner, 1 awr o gymnasteg a hanner awr am fwyd ar gyfer hyd at 30 o blant gan gynnwys y plentyn sy'n cael ei ben-blwydd.

Gofynnwch yn y dderbynfa neu ffoniwch ni ar 01291 420001 i wirio argaeledd.

Cyfeiriad: www.wyeandgalaxy.co.uk/

Rhif Ffon: 01291 420001