Parti Pen-blwydd iPad

Mae'r Parti Pen-blwydd iPad gan Mi Little Pad yn hwyl beth bynnag y tywydd ac mae'n creu llawer o gynnwrf ymysg gwesteion y parti! Un esiampl yw parti Minecraft ble mae plant yn cael y cyfle i gwblhau heriau yn seiliedig ar ddylunio a gweithio gyda'i gilydd i greu teyrngedau pen-blwydd.

Bydd cymaint o iPads ag sydd angen a gall Mi Little Pad gynnal y parti ym mron unrhyw leoliad o ystafell fwyta i'ch canolfan hamdden leol. Mae pecynnau ar gael yn seiliedig ar hoff ap neu gêm eich plentyn ynghyd â chacen wedi'i wneud gan ddylunydd cacennau lleol.

Pecynnau a Phrisiau:

EFYDD (£120) Bydd Mi Little Pad yn dod i'ch parti ac yn darparu 2 awr o hwyl ar yr iPad a rhoi cyfle i'r plant chwarae eu hoff gemau, megis Minecraft. Byddant hefyd yn dod â llwybrydd diwifr gyda nhw er mwyn i'r plant allu gweithio mewn grwpiau ac ati.  Bydd yna heriau a gemau pen-blwydd.

ARIAN (£170) Fel yr uchod ond gyda chacen pen-blwydd 7 modfedd ar thema benodol yn ychwanegol

AUR (£195) Holl hwyl y pecyn Arian ynghyd â balŵns, lliain bwrdd, baner pen-blwydd, cwpanau a phlatiau.

1. Mae'r prisiau a nodir ar gyfer 12 o blant.  Codir £10 am bob plentyn ychwanegol.2. Nid yw'r prisiau'n cynnwys hurio'r lleoliad, mae rhieni fel arfer yn trefnu hyn.3. Nid ydym yn darparu bwyd partio...jyst y gacen os oes angen.

Cyfeiriad: milittlepad.com

Facebook Page

Rhif Ffon: 07860 937270