Paentio Wyneb gydag Irene

Hoffech chi gael rhywun i baention wynebau ym mharti eich plentyn?

Mae Paentio Wyneb gydag Irene yn gweithio yn ardaloedd Magwyr, Gwyndy, Rogiet, Caerwent, Cil-y-Coed a Chas-gwent.

*Amserau Hyblyg

*Wedi hyfforddi mewn dylunio graffeg

*Wedi cael geiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn meddu ar yr yswiriant llawn

*Paent diogel o ansawdd uchel

*Blynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phlant

 

Prisiau: Parti 1 awr - £35, parti 2 awr - £60.  Amserau eraill i gael eu cytuno ar y cyd.

Mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau paentio wyneb.

Ar gyfer partïon y tu allan i radiws 6 milltir o Gil-y-Coed, fe godir cost ychwanegol o 30c y filltir ar gyfer costau teithio.

 

Am ragor o wybodaeth neu i fwcio, ffoniwch Irene ar 07826 847617.

 

Cyfeiriad: www.facepaintingbyirene.co.uk

Face Painting By Irene Facebook Page

Enw Cyswllt: Irene Quelch

Rhif Ffon: 07826 847617