Menywod yng Ngharchar 

Mae Women in Prison yn cefnogi ac yn ymgyrchu o blaid menywod sy’n cael eu heffeithio gan y System Cyfiawnder Troseddol. Rydym yn helpu menywod trwy roi cyngor ar dai, addysg, iechyd meddwl, hawliau cyfreithiol, gwaith, budd-daliadau, dyled, trais yn y cartref, a mwy.
 
Mae Menywod yng Ngharchar yn rhoi cyngor neu’n eich cyfeirio ar asiantaethau a sefydliadau arbenigol eraill. Maen nhw’n gallu helpu’n uniongyrchol gyda chyflogaeth, cynghorion addysg a hyfforddiant a chael gafael ar gyllid ar gyfer cyrsiau a deunyddiau addysg.
 
Mae’n wasanaeth menywod-yn-unig ac yn agored i bob menyw sy’n cael eu heffeithio gan y System Cyfiawnder Troseddol. Gall menywod ddewis mynychu, gadael neu ddychwelyd i’n gwasanaethau. Does dim byd yn orfodol, a does dim torbwynt. Rydym yn gweithio ym mhob un o’r carchardai menywod ym Mhrydain, gan gynnwys cymorth un am un, naill ai wyneb yn wyneb neu trwy lythyr, teleffon neu e-bost. 
 
Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol. Fydd unrhyw wybodaeth sy’n cael ei roi gan ddefnyddiwr y gwasanaeth i Menywod yng Ngharchar  ddim yn cael ei rannu â neb arall heb ganiatâd y fenyw, os na fydd gorfodaeth gyfreithiol.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.womeninprison.org.uk

Rhif Ffon: 0800 953 0125