Llinell Gymorth Teuluoedd Troseddwyr

Cefnogi teuluoedd troseddwyr.  Cysylltwch os ydych angen cefnogaeth, cyngor neu wybodaeth.
 
Ar wefan Llinell Gymorth Teuluoedd Troseddwyr fe ddewch o hyd i lawer o wybodaeth ar gyfer teuluoedd sydd wedi dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol o ganlyniad i ymddygiad troseddol aelod o’r teulu. 
 
Mae’r gwasanaeth yn deall y gall hyn fod yn amser anodd ac yn aml yn dorcalonnus. Maen nhw’n cynnig gwybodaeth a chymorth o’r arestio drwodd i’r rhyddhau ac ar ôl hynny.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.offendersfamilieshelpline.org

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0808 808 2003