Dads Can

Mae Dads Can yn brosiect lleol ar gyfer dynion ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n byw yn Sir Fynwy ac sy'n dadau, yn ddarpar dadau neu'n cyflawni rôl tad (tad-cuod, llys-dadau, tadau maeth, partner mam, brawd hŷn ac yn y blaen). Nod Dads Can yw codi dealltwriaeth o dadau ifanc a'r rhai o'u hamgylch a rôl bwysig tadau ym mywydau eu plant, beth bynnag eu hoedran, profiad neu sefyllfa. Mae Dads Can yn darparu gweithgareddau ar gyfer tadau ac i dadau gyda'u plant; hyfforddiant a chyrsiau i wella rhagolygon cyflogaeth neu sgiliau bywyd, cyngor ariannol, cyfleoedd datblygu personol, rhwydwaith cefnogaeth, lle i gael eu clywed, ffordd i'w profiadau i wneud gwahaniaeth. Mae bod yn dad yn cynnig cyfleoedd nid dim ond rhwystrau, ac mae'r prosiect yn anelu i weithio gyda thadau ifanc er mwyn iddynt wireddu'r cyfleoedd, tra'n eu hannog i oresgyn y rhwystrau.

Mae cyfleoedd ar gyfer tadau 26 oed neu drosodd ac sy'n byw yn Sir Fynwy i wirfoddoli gyda Dads Can ac i rannu eu profiadau mewn ffordd gadarnhaol.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://dads-can.co.uk

Rhif Ffon: 01495 761115