Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, anwahaniaethol, rhad ac am ddim ar draws ystod eang o bynciau. Os na fyddant yn gwybod yr ateb i’ch cwestiwn, gallant ddod o hyd i rywun fydd yn gwybod. 

Mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy yn y lleoliadau canlynol: 

 

Y Fenni: 19a&b Stryd y Groes, Y Fenni, NP7 5EW

Oriau Agor: - Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener 10am - 3pm.

 

Cil-y-coed: - 5A Heol yr Eglwys, Cil-y-coed, NP26 4BP

Oriau Agor: - Dydd Llun – Dydd Iau 10am - 1pm

 

Cas-gwent: The Gate House, Y Stryd Fawr, Cas-gwent, NP16 5LH

Oriau Agor: - Dydd Llun – Dydd Iau 10am - 3pm

 

Trefynwy: 23a Stryd Whitecross, Trefynwy, NP25 3BY

Oriau Agor – Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener - 10am - 2pm.

 

 

Llinell Gyngor: 03444 77 20 20

Cyfeiriad E-bost: [email protected]

Cyfeiriad Gwefan: https://www.citizensadvice.org.uk/local/monmouthshire-county/

Cyfeiriad: Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy, swyddfa’r Fenni