Cwt Boeler

I gael cymeradwyaeth dan y cynllun ECO ar gyfer uwchraddiad boeler am ddim, mae’n rhaid i chi gyflawni’r meini prawf dilynol:

 

Mae’n rhaid i chi un ai fod yn berchennog cartref neu'n byw mewn llety preifat (a bod caniatâd y landlord gennych).

 

Mae’n rhaid i incwm eich aelwyd fod yn £15,800 neu lai y flwyddyn.

 

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn derbyn un o’r Budd-daliadau neu Gredydau dilynol:

 

  • Cymhorthdal Incwm

  • Credyd Treth Gwaith

  • Credyd Pensiwn Gwladol

  • Credyd Treth Plant Cymhorthdal Incwm

  • Lwfans Ceisiwr Gwaith Seiliedig ar Incwm

  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm


Ffoniwch y Cwt Boeler ar 02920 099898 a siarad gydag un o’r cynghorwyr i ganfod os ydych yn gymwys am foeler am ddim.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://boilerhut.co.uk/

Rhif Ffon: 02920 099898

Category