Contact A Family

Mae ‘Contact a Family’ yn darparu cymorth i deuluoedd plant anabl, beth bynnag yw eu cyflwr neu’u hanabledd. 
 
Mae llinell gymorth ffôn, sydd yn rhad am ddim, ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol ar draws y DU, ac ymgynghorwyr rheini hyfforddedig  sydd ar y ffôn.
 
Maent yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar ystod o faterion gan gynnwys hawliau lles, addysg, seibiannau byr, gwasanaethau lleol a chymorth lleol. 
 
Cyfeiriadur ‘Contact a Family’ – canllaw i gyflyrau meddygol ac anableddau gyda gwybodaeth am 440 o gyflyrau a chymorth perthnasol. Mae pob cais yn cynnig trosolwg o’r cyflyrau gyda manylion y grwpiau cymorth sydd ar gael.  
 
Cymorth un i un a chymorth emosiynol i deuluoedd gyda phlant anabl, drwy’r gwasanaeth cymorth i deuluoedd.  
 
Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni a gofalwyr y plant hynny sydd ag anghenion neu anableddau arbennig, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda theuluoedd.  
 
Gweithdai a chynadleddau i rieni (ac mae modd i weithwyr proffesiynol i fynychu), a hynny’n seiliedig ar ddiddordeb lleol.  Maent yn gyfle i rieni i ddod ynghyd a rhannu eu profiadau. Mae testunau blaenorol  wedi cynnwys anghenion brodyr/chwiorydd, sgiliau pontio a negodi.

 

Cyfeiriad Gwefan : www.cafamily.org.uk/

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 029 2039 6624