Charter Housing

Mae Charter Housing yn darparu tai a gwasanaethau cefnogaeth i bobl ledled De Ddwyrain Cymru. Creda Charter Housing bod angen i bawb gael cartref boddhaol i fyw ynddo, cartref sy'n addas gyfer eu hanghenion. Mae'r tai yn fforddiadwy ac yn cael eu cynnal i safon dda. Mae Charter Housing yn poeni am y pethau sy'n bwysig ym mywydau ein tenantiaid. Mae Charter yn aelod o Grŵp Seren.

Ymhlith y gwasanaethau i Denantiaid Charter Housing, mae:

Prosiect Tyfu Gyda'n Gilydd, Prosiect Arbed Arian, Trwsio Tai, Prosiect OK Kids, Mynd i'r afael ag ymddygiad sy'n creu niwsans, Cynllun Gosod Tai, Gwella'r Amgylchedd a mwy.

 

Cyfeiriad: www.charterhousing.co.uk

Rhif Ffon: 01633 212375

Category