The Challenging Behaviour Foundation

Mae’r Challenging Behaviour Foundation (CBF) yn bodoli er mwyn ceisio dangos fod unigolion sydd ag anableddau dysgu difrifol ac wedi eu disgrifio fel unigolion sydd yn meddu ar ymddygiad heriol, yn medru mwynhau cyfleoedd bywyd normal pan fydd eu hymddygiad yn cael ei ddeall yn iawn a’u bod yn derbyn y cymorth unigol priodol.  
 
Mae’r CBF yn cefnogi teuluoedd, gweithwyr proffesiynol a rhanddeiliaid eraill drwy gyfrwng addysg, gwybodaeth, ymchwil a gweithio mewn partneriaeth ac ar lefel strategol er mwyn dylanwadu ar bolisïau ac arferion cenedlaethol  ar ran unigolion sydd yn herio a’u teuluoedd. 
 
Yr Amcanion:
 
Darparu gwybodaeth, cymorth a gweithdai i ofalwyr teulu a gweithwyr proffesiynol sydd yn gofalu am unigolion sydd ag anableddau dysgu difrifol ac ymddygiad heriol
 
Dangos sut i wella darpariaeth gwasanaethau lleol i unigolion sydd ag anableddau dysgu difrifol ac ymddygiad heriol  ac i hwyluso’r fath ddarpariaeth ar lefel genedlaethol 
 
Amlygu angen y sawl sydd ag ymddygiad heriol ac i ddylanwadu ar bolisïau ar eu rhan.
 
Hyrwyddo ymchwil i mewn i ymddygiad heriol sydd yn gysylltiedig ag anableddau dysgu difrifol ac i rannu canlyniadau'r fath ymchwil fel bod bodd sicrhau manteision ymarferol. 
 

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.challengingbehaviour.org.uk   
 
Ymholiadau Cyffredinol: 01634 838739 / [email protected] 
 
Cymorth i Deuluoedd: 0300 666 0126/ [email protected]