Carcharorion Dramor

Prisoners Abroad yw’r unig elusen ym Mhrydain sy’n gofalu am les carcharorion Prydeinig sy’n cael eu cadw mewn carchardai tramor.
 
Mae Prisoners Abroad yn gofalu am iechyd a lles miloedd o ddinasyddion Prydeinig sydd dan glo dros y môr. Maen nhw’n darparu gwasanaethau hanfodol fel:
 
fitaminau a bwyd angenrheidiol
gofal meddygol mewn argyfwng
ffilterau dŵr
amlenni rhadbost i’w cadw mewn cysylltiad â chartref 
llyfrau a chylchgronau

 

Cyfeiriad Gwefan: www.prisonersabroad.org.uk

Rhif Ffon: 0808 172 0098