Canolfan Wybodaeth i Deuluoedd Troseddwyr (i-HOP) - i Weithwyr Proffesiynol

Mae i-HOP yn darparu gwybodaeth a chyngor un stop cenedlaethol i bob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd troseddwyr, gan gynnwys staff rheng flaen o’r system cyfiawnder troseddol, sector gwirfoddol, addysg, iechyd, tai a gofal cymdeithasol, yn ogystal â’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu strategol a chomisiynu.

Fel canolfan wybodaeth seiliedig ar y we, mae i-HOP yn dod â’r adnoddau diweddaraf i gefnogi gweithwyr proffesiynol at ei gilydd: ymchwil, manylion gwasanaethau cymorth, esiamplau ymarfer, fframweithiau polisi, digwyddiadau a rhaglenni hyfforddi.


Mae i-HOP yn darparu llinell gymorth am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant troseddwyr: 0808 802 2013

 

Web address: www.i-hop.org.uk/

Phone: 0808 802 2013