Canolfan Marchogaeth Severnvale

Canolfan Marchogaeth Severnvale, Tidenham, Cas-gwent, Swydd Gaerloyw NP16 7LL.

Mae Canolfan Marchogaeth Severnvale yn ysgol farchogaeth gyfeillgar, yn cynnig stablau hurio a’n ganolfan hyfforddi a chystadlaethau.  

Mae gweithgareddau plant yn cynnwys clybiau, diwrnodau hwyl a phartïon pen-blwydd a mwy.  

 

Cyfeiriad Gwefan: www.severnvale-equestrian.com

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 623412