Bywydau Teuluol

Cymorth ar gyfer yr holl agweddau o fywyd teuluol gan gynnwys camau gwahanol o ddatblygiad plentyn, materion ag ysgolion a chymorth rhianta/perthynas.

Mae Family Lives hefyd yn medru helpu pan fydd bywyd yn dod yn gymhleth ac yn medru darparu cymorth pan fydd teuluoedd yn chwalu, pan fydd  trais yn y cartref, bwlio yn yr ysgol, ymddygiad peryglus gan blant yn eu harddegau a phryderon iechyd meddwl ymhlith rhieni a phlant.

 

Cyfeiriad Gwefan: http://familylives.org.uk

Rhif Ffon: 0808 800 2222