AFASIC Cymru

Rhiant wedi arwain sefydliad sy'n cynrychioli plant a phobl ifanc â nam iaith penodol (SLI) yw Afasic ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (ALLICH) drwy godi ymwybyddiaeth o hyn yn aml yn gudd anabledd felly gweithio ar gyfer eu cynnwys mewn cymdeithas ac yn cefnogi eu rhieni a'u gofalwyr. 
 
Os bydd eich plentyn yn ddiweddar canfuwyd â SLI ac ALLICH neu yn wir y teimlwch lleferydd eich plentyn neu nad yw'r iaith yn datblygu fel y dylai, gallwch gysylltu â AFASIC Cymru ar gyfer cymorth a chyngor.

 

Cyfeiriad Gwefan : www.afasiccymru.org.uk

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 029 2046 5854