Prosiect Mynediad Chwarae Anabledd

Cyfleoedd chwarae mynediad agored am ddim ar gyfer plant 5-11 oed gydag anableddau ac angen cefnogaeth arall mewn gosodiad cynhwysol yn ystod gwyliau haf ysgolion. Cyflogwn weithwyr cefnogaeth sy'n cynnig cymorth ar sail 1-1 fel y gallant chwarae gyda phlant yn eu grŵp cyfoedion eu hunain mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Cynhelir y cynlluniau chwarae mewn 8 lleoliad cymunedol yn y sir, gan gynnig gweithgareddau chwarae, cyfleoedd, gemau, celf a chrefft, a snac iach.