CynnigGofal Plant Cymru

Diweddariad 4 Awst:

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd y Cynnig Gofal Plant yn ailagor.

Ataliwyd y Cynnig Gofal Plant ym mis Ebrill er mwyn gallu ailgyfeirio adnoddau, i gefnogi anghenion gofal plant gweithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i niwed drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys i gael y cynnig yn nhymor yr haf, ond a oedd ar eu colled am dymor llawn oherwydd na allent dderbyn y cynnig oherwydd y pandemig, yn gallu cyflwyno’u ceisiadau nawr.

Bydd ceisiadau gan rieni y mae eu plentyn yn dod yn gymwys am y cynnig yn nhymor yr Hydref yn cael eu hystyried o 20 Awst 2020.

Gweler y manylion pellach isod - Pryd gallaf wneud cais.

 

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

Hysbysrwydd i Ddarparwyr Gofal Plant