Adloniant i Blant

A1 Jump and Bounce

Cestyll gwynt ar gael i'w hurio - Pwll Peli, Castell i Blant Bach, Castell Tywysoges, Castell y Simpsons, Castell Spiderman, Castell a Sleid.

Pecynnau parti am brisiau amrywiol - Castell Gwynt, hurio gwisgoedd cymeriadau, paentio wyneb ac ati

Eitemau ychwanegol ar gyfer parti - disgo, chwarae meddal, tatŵau disglair, ffynhonnau diodydd, siwtiau sumo.

Wedi'i lleoli yng Nglynebwy, mae'r prisiau'n amrywiol gan ddibynnu ar y pellter a deithir.

Cyfeiriad: www.a1jumpandbounce.co.uk

A Spot On Entertainment

Eich siop un stop am eitemau pwmpiadwy, gemau parti a pheiriannau bwyd gan gynnwys candi fflos a phopgorn. Gellir hefyd hurio offer disgo a karaoke.

Nod A Spot On Entertainment yw cynnig gwasanaeth personol, effeithlon, hynod broffesiynol a fydd yn sicrhau bod eich parti yn un i'w gofio.

Mae A Spot On Entertainment hefyd yn arbenigo mewn hurio eitemau pwmpiadwy ac adloniant ar gyfer unrhyw ddigwyddiad (preifat neu gorfforaethol).

Mae pecynnau parti hefyd ar gael, gyda'r nod o gymryd y drafferth allan o drefnu'r parti.