Adloniant i Blant

Gerry y Consuriwr 

Mae Gerry yn ddifyrrwr plant profiadol ac yn gonsuriwr o'r Fenni, Sir Fynwy, De Cymru. Mae ei sioeau hwylus ar gyfer plant o bob oedran yn cynnwys modelu balŵns, consurion, pypedau siarad unigryw, gemau a cherddoriaeth.

Mae hefyd yn gonsuriwr agos profiadol ar gyfer y digwyddiadau i oedolion.

Fel consuriwr priodasau gall ddarparu sioe i blant yn ystod yr areithiau a chonsurio agos ar gyfer yr oedolion.

Paentio Wyneb gydag Irene

Hoffech chi gael rhywun i baention wynebau ym mharti eich plentyn?

Mae Paentio Wyneb gydag Irene yn gweithio yn ardaloedd Magwyr, Gwyndy, Rogiet, Caerwent, Cil-y-Coed a Chas-gwent.

*Amserau Hyblyg

*Wedi hyfforddi mewn dylunio graffeg

*Wedi cael geiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn meddu ar yr yswiriant llawn

*Paent diogel o ansawdd uchel

*Blynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phlant

 

Affordable Bouncy Castle (ABC)

Cestyll gwynt i blant yng Nghas-gwent, Cil-y-Coed, Casnewydd, Caerdydd, Cwmbrân, Tŷ-du a'r ardaloedd cyfagos.

Mae cestyll gwynt yn ffordd wych o ddifyrru'r plant yn ystod parti pen-blwydd, barbeciw, priodas neu fedydd, grwpiau chwarae, mwy na lai unrhyw ddigwyddiad ble mae angen difyrru plant.

Nifer o eitemau pwmpiadwy ar gael i'w llogi, mae'r Ffrâm A fach a'r Castell Bocs yn dda ar gyfer lleoliadau llai tra bod y Ffrâm A fwy a'r Castell â Sleid yn berffaith ar gyfer lleoliadau mwy.

Prisiau: £45 - £50 fesul eitem.

A1 Jump and Bounce

Cestyll gwynt ar gael i'w hurio - Pwll Peli, Castell i Blant Bach, Castell Tywysoges, Castell y Simpsons, Castell Spiderman, Castell a Sleid.

Pecynnau parti am brisiau amrywiol - Castell Gwynt, hurio gwisgoedd cymeriadau, paentio wyneb ac ati

Eitemau ychwanegol ar gyfer parti - disgo, chwarae meddal, tatŵau disglair, ffynhonnau diodydd, siwtiau sumo.

Wedi'i lleoli yng Nglynebwy, mae'r prisiau'n amrywiol gan ddibynnu ar y pellter a deithir.

Cyfeiriad: www.a1jumpandbounce.co.uk

A Spot On Entertainment

Eich siop un stop am eitemau pwmpiadwy, gemau parti a pheiriannau bwyd gan gynnwys candi fflos a phopgorn. Gellir hefyd hurio offer disgo a karaoke.

Nod A Spot On Entertainment yw cynnig gwasanaeth personol, effeithlon, hynod broffesiynol a fydd yn sicrhau bod eich parti yn un i'w gofio.

Mae A Spot On Entertainment hefyd yn arbenigo mewn hurio eitemau pwmpiadwy ac adloniant ar gyfer unrhyw ddigwyddiad (preifat neu gorfforaethol).

Mae pecynnau parti hefyd ar gael, gyda'r nod o gymryd y drafferth allan o drefnu'r parti.