Cymorth i Deuluoedd

Canolfannau Cyswllt Plant

Mae canolfannau cyswllt plant yn lleoedd niwtral lle gall plant teuluoedd sydd wedi gwahanu fwynhau cyswllt gyda'u rhieni nad ydynt yn byw gyda nhw a weithiau berthnasau eraill, mewn amgylchedd cysurus a diogel. Mae dros bedair mil o wirfoddolwyr a staff yn gweithio yn y canolfannau hyn ac mae dros 17,000 o blant yn eu defnyddio bob blwyddyn.

Caiff gwasanaethau cyswllt plant eu dosbarthu yn ddau gategori neilltuol, a'u cefnogi a'u goruchwylio, fel y gellir cyfeirio teuluoedd i amgylchedd a lefel cefnogaeth priodol.