Cymorth Iaith Gymraeg

Cymraeg I Blant

Mae Cymraeg i Blant yn gynllun cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru sy’n cefnogi rhieni i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i phlant ac i ddewis gofal plant ac addysg Gymraeg.  Rheolir y cynllun gan Mudiad Meithrin sydd yn darparu gofal plant ac addysg Gymraeg cyn ysgol yn y meithrinfeydd dydd a chylchoedd meithrin.

Gwyddom fod mwyafrif o blant y byd yn siarad dwy iaith, a bod ganddynt y gallu i amsugno iaith yn gynnar, cyntaf i gyd mae plentyn bach yn clywed y Gymraeg, gorau i gyd.

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Dechrau’r daith at ddwy iaith Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant?

By choosing Welsh-medium education, you’ll be giving your child an additional life skill — the ability to communicate in two languages, both spoken and written.

Rhag

Mae Rhag yn gymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni ar hyd a lled Cymru. Mae’r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, sydd yn byw mewn trefi neu ardaloedd gwledig. Mae Rhag yn credu fod dwyieithrwydd yn un o’r rhoddion mwyaf y mae modd i rywun ei roi i blentyn, a bydd y gallu i siarad Cymraeg  yn helpu plant i ddatblygu hyder yn eu hunain ac yn eu diwylliant.  

Cyfeiriad Gwefan: http://www.rhag.net/

Llinell Gyswllt y Gymraeg

Mae Llinell Gyswllt y Gymraeg  yn gwneud y canlynol: cyfieithu hyd at 30 o eiriau, golygu hyd at 75 o eiriau, cyfieithu bwydlenni o bob math, darparu gwybodaeth ar agweddau o Gymru a’r Gymraeg, cynghori ar enwau llefydd yng Nghymru.

Ac mae hyn oll yn rhad ac am ddim.

Os ydy’ch cyfieithiad yn fwy na 30 gair, yna ewch i ymweld â’n tudalen ‘Sut wyf yn comisiynu cyfieithiad?' ar ochr dde'r sgrin.  

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0845 6076070