Nanis, Gofalwyr Plant ac Au Pairs

Nanny-Talk

Cyfeiriad Swyddfa Nanny-Talk: Canolfan Fusnes The Gate, Stryd Keppoch, Caerdydd CF24 3JW.
 
Gwasanaeth nani yn Ne Cymru yw Nanny-Talk sy'n arbenigo mewn lleoli nanis (amser llawn, rhan amser neu dros dro) a gwarchodwyr plant.
 
Fel rhan o'r gwasanaeth, maen nhw'n cyfweld â phob nani wyneb yn wyneb i wirio eu hanes cyflogaeth, geirdaon a chofnodion troseddol yn drylwyr.
 
 

Millennium Au Pairs

Nod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yw darparu teulu ag au pair addas. Daw'r ymgeiswyr sy'n dewis cofrestru gyda'r asiantaeth au pair o ledled Ewrop ac maen nhw'n dod â chyfle am gyfnewid diwylliannol a fydd yn buddio pawb yn y cartref.

The Mobile Creche Company

Sefydliad cenedlaethol yw The Mobile Crèche Company™ sy'n helpu hwyluswyr digwyddiadau i gynyddu ac ehangu presenoldeb yn eich digwyddiadau.
 
Dyma un o weithredwyr gofal plant symudol cyntaf y DU, gan gynnig gwasanaeth creche arbenigol ers 2000.
 
Mae'n darparu awyrgylch diogel, gofalgar a hwylus i blant.
 
Mae The Mobile Crèche Company™ yn gweithio'n agos gyda CSSIW ac yn gweithio i safonau llawn gofal diwrnod ar gyfer pob cyfleuster creche a ddarperir.