Llefydd Lleol o Ddiddordeb i Deuluoedd

Cei Goetre

Mae Cei Goetre yn rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cei Goetre yw canolfan wybodaeth Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ac mae'n safle wyth erw hardd.

Dewch i ddarganfod 200 mlynedd o dreftadaeth ddiwydiannol, ymweld â'r siop anrhegion, oriel a siop goffi. Gallwch hefyd ddod a gweld a bwydo'r pysgod yn y marina a llogi cychod cul.

Mae Cei Goetre yn:

Cei Goetre, Llanofer, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9EW

 

Cyfeiriad Gwefan: www.goytrewharf.com/

Gerddi Dewstow

Wedi'u claddu am tua 50 mlynedd a'u hail-ddarganfod yn 2000, mae gerddi Dewstow yn cynnig llwybr hardd i gerdded drwy nentydd, ogofdai delfrydol a lawntiau cysgodol. Mae tua 8 erw o erddi i'w darganfod a'u hymchwilio, gyda rhywbeth newydd bob tro yr ymwelwch!

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o erddi, mae gan Dewstow hefyd rwydwaith helaeth o ogofdai dan ddaear, ogofau a rhedynfeydd suddedig. Mae wirioneddol yn cynnig yr annisgwyl rownd pob cornel. Dewch i ymweld.

Amgueddfa Cas-gwent

Amgueddfa Cas-gwent:

Cyfeiriad: Amgueddfa Cas-gwent, Tŷ Gwy, Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EZ

Cyfleusterau'n cynnwys:

  • Arddangosfeydd arbennig rheolaidd

  • Gweithdai a gweithgareddau

  • Cwisiau a dalenni gwaith ar gyfer plant

  • Cyfleusterau arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a grŵp

  • Siop yr Amgueddfa

Castell Cas-gwent

Mae Castell Cas-gwent yn 1 Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EY

Ffôn: 01291 624065

Oriau Agor: Gwanwyn - 9:30am - 5pm

Haf - 9:30am - 6pm

Hydref - 9:30am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Costau mynediad: Oedolyn - £4.50, Teulu - £13.50 (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16) Dan 16 - £3.40

Theatr Borough, Y Fenni

Mae Theatr Borough yn cyflwyno rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol a chymunedol drwy'r flwyddyn gyda llawer o gynyrchiadau yn addas ar gyfer plant a theuluoedd.

Cyfeiriad: Stryd Groes, y Fenni,  NP7 5HD.  

Mae safle 338 sedd yn gwarantu diwrnod hwyliog i'r holl deulu. Cadwch lygad arbennig am sioeau yn ystod gwyliau hanner tymor a gwyliau ysgol y bydd pawb yn eu mwynhau

 

Cyfeiriad Gwefan: www.boroughtheatreabergavenny.co.uk

Amgueddfa a Chastell y Fenni

Mae Amgueddfa a Chastell y Fenni ar Stryd y Castell, yn agos at ganol tref y Fenni.

Mae Amgueddfa'r Fenni ar dir olion hen gastell Normanaidd, lle gallwch fwynhau picnic yn ystod yr haf a mynd am dro cyflym ar ddyddiau oerach.

Mae gweithgareddau i deuluoedd yn cynnwys Ymchwilwyr Castell a Phecynnau Cefn i'ch helpu i ddarganfod mwy am y castell.

Cynhelir gweithdai a digwyddiadau ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn.

Canolfan Abbey Mill Valley

Mae Abbey Mill yn fusnes teulu annibynnol sydd wedi hen ennill ei blwyf ac a fu'n masnachu ym mhentref Tyndyrn am y 60 mlynedd ddiwethaf. Mewn golygfeydd godidog ar lannau'r Afon Gwy ar safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd yn 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.