Llefydd Lleol o Ddiddordeb i Deuluoedd

Castell Gwyn

Mae'r Castell Gwyn yn un o'r Tri Chastell, sef y Castell Gwyn, Ynysgynwraidd a Grysmwnt, ac ef sydd yn y cyflwr gorau. Mae tyrrau crwn grymus wrth ganol y castell.

Cyfeiriad y Castell Gwyn yw:

Ger y Fenni

Y Fenni

Sir Fynwy

NP7 8UD

 

Rhif Ffon: 01600 780380

Amgueddfa Bywyd Gwledig Brynbuga

Cyfeiriad Amgueddfa Brynbuga yw Yr Ysgubor Frag, Stryd y Farchnad, Brynbuga, NP15 1AU

Ar agor o ddechrau mis Ebrill tan ddiwedd mis Hydref rhwng 10.30am - 5pm Mawrth - Sadwrn.

Casgliad mawr o wrthrychau, yn dangos bywyd gwledig yn Sir Fynwy yn ystod y 19eg ganrif. Mae gweithgareddau ar gael i blant i ddod â'r gorffennol yn fyw yn cynnwys corddi, pobi a gwneud jam. Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnwys gwrthrychau o'r Ail Ryfel Byd ac effaith y rhyfel ar gymuned wledig.

Castell Brynbuga

Dewch i ymweld â chastell hardd Brynbuga a'i diroedd am ddiwrnod i'r teulu. Mae'r Castell yn Nhŷ'r Castell, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1SD.

Gweithgareddau plant, ardal picnic, bwa carreg, tŵr trysorau, y neuadd fawr a mwy

Mae castell Brynbuga ar agor bron bob dydd, yn ystod oriau golau dydd rhesymol.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.uskcastle.com

E-bost: [email protected]

Rhif Ffon: 01291 672563

Abaty Tyndyrn

Bu ymwelwyr yn heidio at lan yr afon yn Nyffryn Gwy coediog am gannoedd o flwyddyn i edmygu urddas a harddwch Tyndyrn.

Mae apêl y tŷ crefyddol eithriadol hwn, yr abaty canoloesol yn y cyflwr gorau yng Nghymru, yn parhau mor gryf ag erioed. Mae'n cynnwys cynllun mawreddog a manylion pensaernïol cain iawn.

Yr Ysgubor Degwm

Mae Ysgubor y Degwm yn ysgubor wedi'i hadfer yn llawn a godwyd yn y 12fed ganrif. Mae'n rhan o safle Priordy'r Santes Fer ac yn cynnwys eu neuadd fwyd, siop, canolfan addysg ac arddangosfa.

Mae'r arddangosfeydd yn amrywiol a rhyngweithiol, yn croniclo hanes Priordy'r Santes Fair a hefyd dref marchnad hanesyddol y Fenni. Mae'r neuadd fwyd gerllaw yn cynnig prydau bwyd lleol gwych ac yn cynnwys siocled Ynys Bŷr!

Perffaith ar gyfer teuluoedd, rhai hoff o hanes neu a hoffai wybod mwy am hanes lleol. Ni chewch eich siomi.

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Mae'r Hen Orsaf, Tyndyrn ger yr A466, prif heol Dyffryn Gwy i'r gogledd o bentref Tyndyrn - NP16 7NX

Mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10:30am - 5:30pm o tua'r Pasg i ddiwedd mis Hydref.

Castell Rhaglan

Mae Castell Rhaglan yn Rhaglan, Sir Fynwy yn NP15 2BT.

Tŵr, Porthdy, Bwtri, Neuadd Fawr ac yn y blaen

Gweithgareddau i'r teulu drwy gydol y tymor agored.

Agored drwy'r flwyddyn. Amserau agor yn dibynnu ar y tymor.

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16) - £13.50, Oedolyn - £4.50, Dan 14 - £3.40

 

Cyfeiriad Gwefan: cadw.wales.gov.uk

Rhif Ffon: 01291 690228

Amgueddfa Nelson

Dewch i ymweld ag Amgueddfa Nelson yn Stryd y Priordy, Trefynwy, NP25 3XA.

Oriau agor: Dyddiol, drwy'r flwyddyn. Llun - Sadwrn 11am - 1pm, 2pm - 5pm (4pm Tachwedd-Chwefror) Sul 2pm - 5pm (4pm Tachwedd - Chwefror)

Mae'r casgliadau Canolfan Hanes Lleol yn archif Bwrdeistref Trefynwy, y llyfrgell cyfeirnod hanes lleol, ffotograffau, printiadau a phaentiadau, mapiau a chynlluniau, modelau a gwrthrychau, gyda chasgliad arbennig ar deulu'r Rolls (yn cynnwys C.S. Rolls o Rolls Royce).

Mynediad: Am ddim i bawb.

Cors Magwyr

Mae gweithgareddau yng Nghors Magwyr ar gyfer rhieni, plant, meithrinfeydd, grwpiau chwarae, ysgolion a mwy.

Llwybrau cyn-ysgol, traed yn y ffos, bwystfilod bach, darganfod planhigion a choed, elyrch, picnic Arth Fach a llawer mwy.

Mae Cors Magwyr yn cynnal dyddiau agored a digwyddiadau hwyl yn rheolaidd

Dyddiau Blynyddoedd Cynnar a gweithgareddau diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd hefyd ar gael.

I wneud ymholiad neu archebu, cysylltwch â Chors Magwyr.