Maethu a Mabwysiadu

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

Allech chi fabwysiadu plentyn?
 
Asiantaeth mabwysiadu yw Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru sy'n cynnwys awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen ac sy'n darparu gwasanaethau mabwysiadu ar draws ac y tu hwnt i'r tair bwrdeistref. Wedi'i leoli yn 7 Stryd y Bont, Glynebwy, Blaenau Gwent, NP23 6EY.
 
Ar hyn o bryd maen nhw'n recriwtio mabwysiadwyr newydd ar gyfer plant sy'n aros am gartrefi newydd a theuluoedd cariadus.
 

Maethu yn Sir Fynwy:

Os ydych chi'n byw yn Sir Fynwy a bod diddordeb gennych mewn dod yn ofalwr maeth, bydd Tîm Lleoli Plant Sir Fynwy yn gallu eich helpu.
 
Gallant anfon rhagor o wybodaeth atoch neu ymweld â chi yn eich cartref i drafod dod yn ofalwr maeth mewn mwy o fanylder. Bydd y Tîm Lleoli Plant yn gallu ateb eich cwestiynau a chwblhau rhai gwiriadau cychwynnol a fydd yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a holiadur meddygol.Y nod yw cwblhau asesiadau o fewn 6 mis o ddyddiad eich ymholiad cychwynnol i gymeradwyaeth y panel maethu.
 

Adoption UK Cymru

Gwybodaeth am fabwysiadu yng Nghymru a'r gefnogaeth mae Adoption UK yn gallu ei darparu i unrhyw berson yng Nghymru sydd wedi mabwysiadu neu sy'n dymuno mabwysiadu.
 
Mae Llinell Gymorth Adoption UK Cymru ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 11am i 1pm ar 02920 232221. Codir cyfraddau safonol y DU ar gyfer y galwadau.
 
Ar adegau eraill, ffoniwch Linell Gymorth genedlaethol Adoption UK ar 0844 8487900 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 4pm).

Cyfeiriad: Adoption Uk Wales

Rhif Ffon: 02920 232221