Swyddi Gwag

Mae Cylch Chwarae Bluebells yn chwilio am Reolwr

 

Rydym yn Gylch Chwarae sy'n elusen gofrestredig, sy'n cael ei redeg gan Bwyllgor yn Bulwark, Cas-gwent, gyda sgôr 'da' gan ein harolygiad AGC diwethaf ac rydym hefyd wedi ennill achrediad Dechrau'n Deg.

Rydym yn chwilio am Reolwr, i ddechrau cyn gynted â phosibl, yn ddelfrydol gyda phrofiad rheoli blaenorol, gydag o leiaf NVQ Lefel 3, CCLD neu gyfwerth derbyniol, ac yn ddelfrydol NVQ lefel 5 CCLD neu gymhwyster cyfwerth (neu'n barod i gwblhau cymhwyster lefel 5 tra'n yn y swydd).

Lleiafswm o 18 awr yr wythnos – uchafswm o 23 awr yr wythnos, yn ddibynnol ar nifer y plant sy'n mynychu. 

Rydym hefyd yn chwilio am ymgeisydd sy'n barod i ddatblygu'r Cylch Chwarae drwy agor sesiynau'r prynhawn, darparu gofal cofleidiol i blant sy'n mynychu meithrinfa Ysgol Gynradd Pembroke (byddai rhagor o oriau ar gael wedyn).

Cyfradd tâl - £9.50 yr awr, yn ystod y tymor yn unig. Pedair wythnos o gyflog gwyliau yn ystod gwyliau'r haf. Oriau cyfredol 8.45am - 1.15pm ond yn hyblyg o fewn rota'r staff.

Byddai'n ofynnol i'r ymgeiswyr dderbyn Gwiriadau Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a byddai'n cysylltu â dyfarnwyr cyn y gellid derbyn y swydd.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, ffurflen gais a swydd ddisgrifiad, neu i ddod i ymweld â ni, cysylltwch â ni ar-lein drwy  [email protected], negeseuwch ni drwy ein tudalen Facebook, neu ffoniwch ni ar 01291628908, yn ystod oriau'r cylch chwarae.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 5pm dydd Iau 28ain Mawrth 2019.

 

 

School based Jobs in Monmouthshire