Swyddi Gwag

Swyddi Gwag ym Meithrinfa Ddydd Trefynwy

Cymhorthydd Meithrin - Llanw cinio 12:00 - 14:00 Dydd Llun i ddydd Gwener

Cymhorthydd  Meithrin - cychwyn mis Medi, dyddiau Llun - drwy'r dydd (8.5 awr rhwng 07:00 - 18:00), dyddiau Mawrth i ddyddiau Gwener 22.5 awr rhwng 07:00 - 14:00

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at  [email protected] gyda'ch CV os gwelwch yn dda

 

School based Jobs in Monmouthshire