Ysbrydoli i Gyflawni

  1. Mae Ysbrydol i Gyflawni i wasanaeth sy'n anelu i helpu disgyblion mwyaf bregus yn Sir Fynwy i aros mewn addysg lawn-amser.

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sydd yn bwrpasol ar gyfer eu hanghenion, yn cynnwys mentora un i un, cefnogaeth fugeiliol a chymwysterau amgen.

Cyflwynir y gwasanaeth yn Sir Fynwy gan Fenter Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy a'r Gwasanaeth Atgyfeirio Disgyblion. Mae Gyrfa Gwent a Choleg Gwent hefyd yn cyflenwi'r prosiect fel partneriaid rhanbarthol.

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn anelu:

  • sicrhau y caiff y bobl ifanc sydd fwyaf mewn risg eu dynodi a'u cefnogi fel eu bod yn aros mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ac y caiff eu risg ei ostwng. Bydd hyn yn gostwng tebygrwydd tlodi yn y dyfodol neu dlodi parhaus ymysg pobl ifanc
  • sicrhau gwell iechyd a llesiant ar gyfer pobl ifanc
  • hybu moeseg gwaith a mwy o uchelgais ar gyfer pobl ifanc
  •  

Email: [email protected]