Yr Ysgubor Degwm

Mae Ysgubor y Degwm yn ysgubor wedi'i hadfer yn llawn a godwyd yn y 12fed ganrif. Mae'n rhan o safle Priordy'r Santes Fer ac yn cynnwys eu neuadd fwyd, siop, canolfan addysg ac arddangosfa.

Mae'r arddangosfeydd yn amrywiol a rhyngweithiol, yn croniclo hanes Priordy'r Santes Fair a hefyd dref marchnad hanesyddol y Fenni. Mae'r neuadd fwyd gerllaw yn cynnig prydau bwyd lleol gwych ac yn cynnwys siocled Ynys Bŷr!

Perffaith ar gyfer teuluoedd, rhai hoff o hanes neu a hoffai wybod mwy am hanes lleol. Ni chewch eich siomi.

Yr Ysgubor Degwm

Stryd Mynach

Y Fenni

Sir Fynwy

NP7 5ND

 

 

Cyfeiriad Gwefan: The Tithe Barn Website

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 858787