Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Mae'r Hen Orsaf, Tyndyrn ger yr A466, prif heol Dyffryn Gwy i'r gogledd o bentref Tyndyrn - NP16 7NX

Mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10:30am - 5:30pm o tua'r Pasg i ddiwedd mis Hydref.

Wedi'i adeiladu fel gorsaf reilffordd wledig Fictoraidd, mae Hen Orsaf Tyndyrn yn safle hyfryd i ymweld ag ef am ddiwrnod hamddenol tawel neu i ddechrau ar eich taith gerdded yn harddwch Dyffryn Gwy. Mae'r safle yn cynnwys llwybr ar lan yr afon a dolydd, ardal chwarae i blant, safle picnic gyda barbeciws, ystafell te, siop cofroddion, gwybodaeth ymwelwyr a safle gwersyll sylfaenol tawel. Mae arddangosfeydd gan artistiaid a chrefftwyr lleol yn y blwch signal.

Mae'r Hen Orsaf a'r dolydd gerllaw yn "ddi-rwystr". Mae toiled hygyrch yn ogystal â chyfleusterau newid babanod yn y toiledau gwryw a menywod. Mae angen dringo grisiau serth i gael mynediad i'r Blwch Signal.

Mae mynediad ramp i'r cerbydau rheilffordd.

Mae gan yr Hen Orsaf raglen amrywiol o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer yr holl deulu yn cynnwys rheilffordd miniatur a weithredir gan Gymdeithas Rheilffordd Dyffryn Gwy.

 

Rhif Ffon: 01291 689566