Young Minds

Young Minds yw’r brif elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i wella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Yn cael ei yrru gan eu profiadau, mae YoungMinds yn ymgyrchu, ymchwilio ac yn dylanwadu ar bolisïau ac arferion.

Mae YoungMinds yn cynnig gwybodaeth arbenigol i weithwyr proffesiynol, rhieni a phobl ifanc drwy’r Llinell Gymorth i Rieni, adnoddau ar-lein, hyfforddiant a datblygiad, gwaith allymestyn a chyhoeddiadau.

 

Mae’n helpu rhieni a gofalwyr i ddeall ymddygiad eu plentyn ac mae’n eu caniatáu i sicrhau’r help proffesiynol cywir ar gyfer  eu plant yn hanfodol. Mae’r llinell gymorth sydd am ddim yn ddolen gyswllt hanfodol i filoedd o rieni a gofalwyr bob blwyddyn sydd yn poeni am broblemau emosiynau neu ymddygiad plentyn neu berson ifanc. Mae’r gwasanaeth ffȏn yn cael ei gefnogi gan wasanaeth ffonio nôl a chymorth drwy e-byst.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.youngminds.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0808 802 5544

Category