Ymddiriedolwyr Gofalwyr - De Ddwyrain Cymru

Mae Crossroads Care yn darparu gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion gofalwyr a'r bobl a gefnogant, gan gynnig tawelwch meddwl a dealltwriaeth iddynt. Mae Crossroads Care yn gweithio gyda nhw a rhanddeiliaid eraill i ddylanwadu ar arloesedd gwasanaeth a thwf.

Mae gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy'n rhoi cymorth yn ddi-dâl i berthnasau neu deuluoedd na fedrai ymdopi heb yr help yma. Gallai hyn fod yn ofalu am berthynas, partner neu gyfaill sy'n wael, eiddil, anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau. Gall gofalwyr hyd yn oed fod yn ceisio ymdopi â gwaith cyflog ynghyd â'u cyfrifoldebau gofalu di-dâl adref. Ni ddylid cymysgu'r term gofalwr gyda gweithiwr achos, neu gymhorthydd gofal, sy'n derbyn tâl am ofalu am rywun.

 

Cyfeiriad Gwefan: https://www.carers.org

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01495 769996