Ymddiriedolaeth y Glasoed a Phlant (TACT)

Mae TACT yn darparu teuluoedd sydd am faethu neu fabwysiadu ar gyfer plant ac maen nhw'n ymgyrchu ar ran plant a phobl ifanc mewn gofal, eu gofalwyr, eu teuluoedd a'u teuluoedd mabwysiadol.

Ymddiriedolaeth y Glasoed a Phlant (TACT), sydd bellach yn cael ei alw'n TACT, yw elusen ac asiantaeth wirfoddoli maethu a mabwysiadu fwyaf y DU.

Mae TACT yn sicrhau bod plant sy'n cael eu lleoli gyda gofalwyr maeth neu fabwysiadwyr TACT yn ffynnu mewn awyrgylchoedd teuluol cariadus gyda digon o gefnogaeth.
 
Mae gan ofalwyr maeth a phobl ifanc TACT (gan gynnwys plant naturiol) gyfleoedd rheolaidd i gwrdd a rhannu profiadau ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwylus.
 
Mae TACT hefyd yn cynnig cefnogaeth trwy gydol y broses mabwysiadu cyfan.
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â TACT nawr.

Cyfeiriad: tactcare.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0843 249 7652