Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant Sir Fynwy  

Mae cangen Trefynwy a'r dalgylch yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys dosbarthiadau cynenedigol er mwyn eich helpu chi a’ch partner i baratoi am enedigaeth eich plentyn.  

 

Maent yn cynnal amryw o weithgareddau er mwyn eich cefnogi chi a’r babi. Mae hyn yn cynnwys Egwyl Goffi, sydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â rhieni newydd eraill mewn amgylchedd anffurfiol a’r grŵp ‘Bumps and Babes’ lly mae mamau newydd yn medru dod ynghyd mewn cartrefi gwahanol unwaith y mis.  

 

Mae Arwerthiannau Bron yn Newydd yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn. Dyma gyfle gwych i brynu nwyddau ail lawr ar gyfer eich plentyn a gwerthu eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach gan eu bod wedi tyfu mor gyflym.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.nct.org.uk/branches/monmouth

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0300 330 0700