Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai 

Mae’r Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai (PRT) yn elusen annibynnol ym Mhrydain sy’n gweithio i greu system gosbi gyfiawn, ddyngarol ac effeithiol. 
 
Mae’n gwneud hyn trwy ymchwilio i brosesau’r system, rhoi gwybodaeth i garcharorion, staff a’r cyhoedd ehangach, a thrwy ddylanwadu ar y Senedd, y Llywodraeth a swyddogion i hyrwyddo diwygio. 
 
Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai yw:
 
lleihau carchariadau diangen a hyrwyddo datrysiadau cymunedol i droseddu 
gwella triniaeth ac amodau carcharorion a’u teuluoedd
hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yn y system gyfiawnder.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.prisonreformtrust.org.uk