Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai (PACT) 

Mae PACT yn elusen genedlaethol sy’n cefnogi pobl a effeithir gan garchariad. Maen nhw’n darparu cymorth ymarferol i blant a theuluoedd carcharorion ac i’r carcharorion eu hunain. 
 
Gan weithio gyda nifer o garchardai ledled Prydain, mae PACT yn cefnogi teuluoedd carcharorion, cynnal canolfannau ymwelwyr cyfeillgar i deuluoedd y tu allan i garchardai, gwasanaethau chwarae i blant mewn neuaddau ymweld carchardai, a llawer mwy o wasanaethau.
Mae’r cyngor yn cynnwys cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml am ymweliadau carchar, cyngor gofalwyr sy'n berthynas, teuluoedd a adawyd ar ôl a llawer mwy.

 

Cyfeiriad Gwefan: www.prisonadvice.org.uk

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 0808 808 3444