Y Ciosg

Mae'r Ciosg ar hyn o bryd yng Nghanolfan Aml-asiantaeth Sir Fynwy (MAC), 26A Monk Street, Y Fenni, NP7 5NP.

Mae'r Ciosg yn gyfrifiadur ar gyfer y cyhoedd a all ei ddefnyddio am ddim. Mae ganddo gysylltiad uniongyrchol â Tai Sir Fynwy. Gallwch wneud cais am fudd-dal tai a threth gyngor ac mae cysylltiad uniongyrchol i wasanaethau ar-lein eraill yn cynnwys tenantiaeth a symudedd.

Mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio gyda chefnogaeth staff yn y MAC os ydych angen hynny.

Mae hefyd gyfle i siarad gyda staff am faterion eraill. Mae MAC hefyd yn darparu cwnsela, cyfryngu a chefnogaeth gwasanaethau menywod.

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 733590