The Wallich – Cymorth gyda Llety

Mae’r Wallich wedi bod yn darparu gwasanaethau llety a chymorth i bobl ifanc ddigartref am fwy na 30 mlynedd, gan ddechrau gyda Hostel 20 gwely  yng Nghaerdydd ac ehangu i fod yn asiantaeth aml-brosiect sydd yn gweithio mewn 16 o awdurdodau lleol yng Nghymru.  

Mae’r Wallich yn arbenigo mewn gwasanaethau i bobl sydd ag anghenion amrywiol, cymhleth; pobl sydd, yn sgil eu hanghenion cymorth uchel, yn aml yn cael eu hallgau o wasanaethau eraill a’n profi  problemau yn cael mynediad at lety. Mae’r ystod o wasanaethau  a gynigir gan y Wallich more amrywiol â’r cleientiaid sydd yn cael eu helpu a’r nod  yw sicrhau bod pobl yn cael mynediad at y cymorth sydd yn briodol i’w hanghenion. Mae datrysiadau  hirdymor, yn hytrach na datrysiadau tymor byr, yn cael eu datblygu.
 

Cyfeiriad Gwefan: http://www.thewallich.com/

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 02920 668464

Category