Tîm Buddsoddiad Cymunedol Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Mae Tîm Buddsoddiad Cymunedol Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn cynnwys:
 
Cydlynydd Buddsoddiad Cymunedol  - Natasha Jones
Swyddog Prosiect - Shane Hatherall
Prentis Buddsoddiad Cymunedol - Emily Townsend.
 
Y prif ffocws yw gwella iechyd a lles ymhlith tenantiaid Cymdeithas Tai Sir Fynwy.Mae hyn yn cael ei wneud mewn sawl modd, trwy redeg prosiectau penodol ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a gweithgareddau.
 
Mae nifer o grwpiau cymunedol cyfredol yn gallu helpu tenantiaid a phreswylwyr i sefydlu grŵp, digwyddiad neu weithgaredd. Mae nifer o bartneriaid ac asiantaethau yn gweithio'n agos iawn gyda'r Tîm Buddsoddiad Cymunedol i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib i bobl.

 

Cyfeiriad: Facebook Page

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01495 761120

Category