Therapi Lleferydd ac Iaith yng Ngwent

Mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith yn weithwyr proffesiynol cysylltiedig.
 
Maent yn gweithio'n agos gyda rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill megis athrawon, nyrsys, therapyddion galwedigaethol a meddygon. Mae tua 70 o'r fath Therapyddion a Chynorthwywr yn gweithio yng Ngwent.
 
Mae'r holl Therapyddion Lleferydd ac Iaith wedi eu cofrestru gyda'r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (Health and Care Professions Council) ac yn aelodau o Goleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith.
 
Maent hefyd yn gweithio er mwyn hyrwyddo iechyd ac atal trafferthion lleferydd, iaith a chyfathrebu gydag eraill. Mae'r rhain yn cynnwys athrawon, ymwelwyr iechyd, nyrsys, Meddygon Teulu a mudiadau gwirfoddol.
 
Mae modd darparu hyfforddiant i helpu eraill i gefnogi pobl sydd yn profi trafferthon cyfathrebu a llyncu.
 
Mae hwn yn wasanaeth ar y cyd rhwng Awdurdodau Lleol yng Ngwent i blant ysgol o'r enw ComIT (Communication intervention Team).
 
 

Cyfeiriad Gwefan : www.sltgwentabhb.wales.nhs.uk/home

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 01633 431633