Synhwyrau Babanod Sir Fynwy

Bydd y dosbarthiadau yma, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn cyflwyno eich babi i’r byd o wyntyllu’r synhwyrau a bydd modd i’r ddau ohonoch ymlacio, cael hwyl a mwynhau  ym mhleser eich gilydd. Mae ein byd ni’n hudol, yn llawn o belau gloyw, pypedau, swigod, enfysau, petalau, tylino, canu a  chaneuon. Mae dychymyg yn rhan hanfodol o blentyndod. A gyda’n gilydd, byddwn yn dawnsio yn yr eira neu’n deifo o dan y tonnau, yn trecio drwy’r coedwigoedd glaw ac yn canu ymhlith y mȏr ladron.  

Mae dosbarthiadau am gyfnod o 10 wythnos am  £60 ac yn addas i fabanod sydd newydd eu geni ac hyd at 13 mis. Mae modd i chi ymuno ar unrhyw adeg (os oes lle) ac mae pob wythnos yn wahanol. Mae dyddiadau ac amseroedd ar gael yma http://www.babysensory.com/en/ClassDetails/monmouthshire  ac mae modd i chi gofrestru ar-lein.

 

Facebook Page

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 07793 206868