Sylfeini ar gyfer Dechrau Gwell Mewn Bywyd

Mae’r hyn sydd yn digwydd ym mlynyddoedd cynnar o fywyd eich plentyn yn mynd i gael effaith fawr ar ba mor iach ydynt yn y dyfodol. Dyma rai sylfeini o Start4Life er mwyn eich helpu i wybod pa beth sy’n gywir ar gyfer eich babi. Mae’r rhain yn seiliedig ar yr ymchwil babanod diweddaraf, ac felly, efallai y byddant yn wahanol i’r cyngor sydd wedi ei gynnig dros amser. Rydym yn gwybod sut y mae llaeth y fron yn medru helpu babanod o heintiau pan eu bod yn ifanc.  

Wedi ei gyfuno gyda deiet iachus a digon o weithgareddau, mae llaeth y fam hefyd yn medru helpu osgoi gordewdra yn hwyrach mewn bywyd – ac afiechydon difrifol megis clefyd y galon a chlefyd  diabetes math 2.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am iechyd eich baban, yna cysylltwch gyda'r ymwelydd iechyd neu’r Meddyg Teulu.

Lawrlwythwch y daflen isod am fwydo o’r fron, llaeth, bwyta’n iachus, babanod sydd symud a manylion cyswllt defnyddiol.