A Spot On Entertainment

Eich siop un stop am eitemau pwmpiadwy, gemau parti a pheiriannau bwyd gan gynnwys candi fflos a phopgorn. Gellir hefyd hurio offer disgo a karaoke.

Nod A Spot On Entertainment yw cynnig gwasanaeth personol, effeithlon, hynod broffesiynol a fydd yn sicrhau bod eich parti yn un i'w gofio.

Mae A Spot On Entertainment hefyd yn arbenigo mewn hurio eitemau pwmpiadwy ac adloniant ar gyfer unrhyw ddigwyddiad (preifat neu gorfforaethol).

Mae pecynnau parti hefyd ar gael, gyda'r nod o gymryd y drafferth allan o drefnu'r parti.

Cyfeiriad: www.aspoton-entertainment.com

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 07811 927121