SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn helpu sicrhau fod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod, asesu, a bod darpariaeth yn cael ei rhoi iddynt, a hyn oll er mwyn gwireddu eu potensial a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys. 
 
Gwrando ar Blant – Mae staff a gwirfoddolwyr yn gweithio gyda theuluoedd  a gweithwyr proffesiynol yn cefnogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y broses o gynllunio a gwneud penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt, gan gynnig eiriolaeth lle bo’n briodol.
 
Rhoi Llais i Deuluoedd - Mae SNAP Cymru yn codi ymwybyddiaeth o faterion sydd yn ymwneud ag Anghenion Addysg Arbennig, Anabledd  a rhwystrau eraill tuag at addysg gan gynnwys; gwaharddiad o'r ysgol ac addysg datgysylltiad o addysg,  cyflogaeth neu hyfforddiant, tlodi, amddifadedd, Saesneg neu’r Gymraeg fel ail iaith.
 
 

Cyfeiriad Gwefan : www.snapcymru.org

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 02920 348990