Share Aware – Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein

Rydym yn gwybod fod  rhai wedi eu cymhlethu gan y rhyngrwyd – mae’n rhywbeth estron iddynt, sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.  Mae ‘Share Aware’ – ymgyrch yr NSPCC i rieni a phlant rhwng  8 a12 – yn helpu i roi sicrwydd i chi ac yn rhoi pob dim sydd angen arnoch er mwyn cadw eich plant yn ddiogel.

Mae cyngor syml gan yr  NSPCC sydd yn eich helpu i ddeall ac esbonio pethau yn fwy syml a sut i fod yn ‘gystal rhiant ar-lein ag ydych  y rhan fwyaf o’r amser. Mae’r rhyngrwyd yn lle da i blant fwynhau. Mae  ‘Share Aware’ yn gwneud hyn yn fwy diogel.

Mae nodweddion diogelwch gan y safleoedd ac aps er mwyn cadw plant o dan reolaeth - gyda neu heb eich help chi.

Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiadau preifatrwydd neu ffyrdd eraill i gyfyngu ar ddefnyddwyr eraill neu ffyrdd i atal defnyddwyr eraill neu unrhyw gynnwys sydd yn gwneud i chi deimlo yn annifyr.  Mae ffordd hefyd i roi gwybod am hyn i’r bobl sydd yn gofalu ar ôl y safleoedd yma.  

Edrychwch am y nodweddion yma a dysgwch eich plant yr un peth hefyd, Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol eu hunain a gwybod sut i ofyn am help os oes angen.

Lawrlwythwch y Canllaw ‘Share Aware’

 

Cyfeiriad: http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/share-aware/

Category