Sense

Mae Sense yn elusen genedlaethol sydd yn cefnogi ac yn ymgyrchu o blaid plant ac oedolion sydd yn ddall a’n fyddar. Maent yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth deilwredig,  ynghyd â gwasanaethau arbenigol i bobl sydd yn ddall a’n fyddar, eu teuluoedd, gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda hwy.  Maent hefyd yn cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan nam unigol ar y synhwyrau sydd ag anghenion ychwanegol. 

 

Cyfeiriad Gwefan : www.sense.org.uk

Ebost: [email protected] 

Rhif Ffon : 0845 127 0066