Seddi Car i Blant


 
Yn ôl y gyfraith, rhaid i unrhyw blentyn sydd yn teithio yn sedd flaen neu gefn y car, fan neu unrhyw gerbyd sydd yn cludo nwyddau, ddefnyddio'r sedd car priodol i blant tan eu bod yn 135 cm o ran uchder neu’n 12 mlwydd oed (pa bynnag y maent yn cyrraedd yn gyntaf). Wedi hyn, rhaid iddynt ddefnyddio gwregys i oedolion. Ceir rhai eithriadau yn unig. 
 
Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod plant o dan 14 mlwydd oed yn defnyddio’r sedd/gwregys priodol, a hynny yn unol gyda’r gyfraith.   
 
Mae’r gyfraith yn wahanol i fysiau a bysiau llai gyda gwregyson sydd ynddynt yn barod.  
 
Mae’r mathau o seddi sydd ar gael ar gyfer plant o bwysau gwahanol i’w gweld yma: http://www.childcarseats.org.uk/types-of-seat/

 

Cyfeiriad Gwefan : www.childcarseats.org.uk

 

 

Category