Scope

Mae Scope yn gweithio gyda phobl o bob oedran, a’u teuluoedd, ar draws Lloegr a Chymru.  
 
Mae Scope yn cynnig cymorth ymarferol, o ddydd i ddydd ac yn cynnal ymgyrchoedd sydd yn medru newid bywydau.  
 
P’un ai eich bod chi, eich plentyn neu’r rhai hynny sydd yn gweithio gyda chi’n meddu ar nam ar y synhwyrau, anabledd dysgu neu unrhyw gyflwr arall, mae gwybodaeth Scope yno ar eich cyfer chi.

 

Cyfeiriad Gwefan : www.scope.org.uk

E-bost : [email protected]

Rhif Ffon : 0808 800 3333